ترویج کودک همسری با کاهش سن ازدواج
27 روز پیش - سلامت نیوز

ترویج کودک همسری با کاهش سن ازدواجسلامت نیوز-*صادق رحیمی: آیا ازدواج قبل از سن بلوغ باطل است؟ در پاسخ به اين پرسش باید گفت که میان فقیهان امامیه اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از فقیهان عقد صغیر اعم از ممیز و غیرممیز(منظور از صغیر ممیز خردسالی است که سود و زیان خود را تشخیص می دهد در مقابل صغیر غیرممیز که نمی تواند سود و زیان خود را تشخيص دهد) را چه برای خود و چه به وکالت از دیگری باشد باطل دانسته اند؛ با این استدلال که عبارت صغیر در نکاح و عقود دیگر اعتباری ندارد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه قانون، سن ازدواج در دختران و پسران در اصطلاح حقوقی اهلیت برای نکاح نامیده می شود و مراد از اهلیت، توانایی قانونی برای نکاح است.اصلاح سن ازدواج برای دختران و پسران موضوعي است كه مدت هابحث هاي زيادي پيرامون آن مطرح مي شود. اصلاح اين سن كه براي جلوگيري از ازدواج كودكان بوده، توسط نمايندگان مجلس در حال بررسي است كه ذكر نكاتي در اين زمينه الزامي است. دیدگاه فقه اسلامی درخصوص سن ازدواج ابتدا بايد گفت که سن ازدواج در دختران و پسران در اصطلاح حقوقی اهلیت برای نکاح نامیده می شود كه البته مراد از اهلیت، توانایی قانونی برای نکاح است. اهلیت برای نکاح شامل چند نکته است. یکم، مرد و زن باید به سن بلوغ مقرر در قانون یا قابلیت صحی برای ازدواج رسیده باشند.(منظور از قابلیت صحی برای ازدواج دارا بودن استعداد جسمانی هر یک از زن و شوهر آینده برای روابط جنسی و عواقب مترتب بر آن است). دوم آنکه در پاره ای از موارد باید ولی با ازدواج موافقت كند و اهلیت با اجازه او تکمیل می شود و سوم نيز ازدواج سفیه و مجنون است كه شرایط و احکام خاصی در مورد آن تعيين شده است. بر این اساس، چندپرسش در این زمینه باید بررسی شود؛ اول اينكه دیدگاه شرع و فقه اسلامی در خصوص بلوغ و سن ازدواج چیست؟ در پاسخ به سوال باید گفت در اصطلاح فقهی، بلوغ عبارت است از رسیدن به سنی که غریزه جنسی در آن به حد کافی رشد کرده و شخص آماده تولید مثل می شود، البته نشانه های دیگری نیز برای بلوغ ذکر شده که مهم ترین آ ن ها سن است، در فقه امامیه، سن بلوغ در دختر 9سال تمام قمری و در پسر 15سال تمام قمری است. بسیاری از فقیهان اهل سنت سن15 و برخي از فقهاي مالکی سن18 را برای هر دو جنس به عنوان سن بلوغ شناخته اند. در واقع بلوغ در اسلام پدیده طبیعی و فیزیولوژیک است که زمان آن در همه افراد یکسان نیست. البته برای استقلال در امر ازدواج، در فقه امامیه رسیدن به سن بلوغ کافی نیست بلکه دختر و پسر باید رشید باشند یعنی بتوانند مصلحت و ضرر و زیان خود را تشخیص دهند. دیدگاه قانون گذار درخصوص سن ازدواج اما دیدگاه و حکم قانون گذار درباره این موضوع چیست؟ در اين زمينه باید گفت که قانون مدنی پیشین به پیروی از قانون مدنی فرانسه سن بلوغ را برای دختر 15سال و برای پسر 18سال قرار داده بود. ماده1041 قانون مدنی مصوب1313 مقرر کرده بود: نکاح اناث قبل از رسیدن به سن15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به 18سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است به صورت استثنا معافیت از شرط سن اعطا شود ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و شامل ذکوری شود که کمتر از 15سال تمام دارند . البته در توجیه این ماده چنین استدلال می شد،ازدواج در سن پایین موجب بیماری های جسمی و عصبی، بارداری غیرعادی، عدم درک صحیح از ازدواج و تشکیل خانواده، اختلاف و ناهماهنگی در خانواده، به هم گسستگی بنیان خانواده، جدایی و طلاق، تولد فرزندان مشکل دار از نظر قوای جسمی و عقلی و... می شود؛ بنابراین برای جلوگیری از ازدواج در سن پایین بايد سن مناسبی برای ازدواج تعیین شود. این سن از دیدگاه نویسندگان قانون مدنی 15سال برای دختر و 18سال برای پسر بوده است. در همین قانون استثنائاتی نيز برای معافیت از شرط سنی پیش بینی شده بود که فقط دخترانی که به سن 13سال تمام و پسرانی که به سن 15سال تمام رسیده بودند، می توانستند از این معافیت استفاده كنند. دادگاه پس از درخواست ولی یا قیم صغیر بنا بر مصالحي معافیت از شرط سن را اعطا می کرد که این مصالح ممکن بود جسمی، روانی یا شرافتی باشد و دادگاه با توجه به اوضاع و احوال و عرف و عادت و نظریه دادستان در این مورد تصمیم گیری می کرد. مسلم است که این معافیت استثنا بر اصل بود و نبايد بدون علت موجه باشد. در سال53 با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده وضعیت جدیدی در سن ازدواج ایجاد شد؛ در ماده23 این قانون چنین مقرر شده بود: ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18سال تمام و مرد قبل از رسیدن به 20سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنائا در مورد زنی که سن او از 15سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ، ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود... . با وجود شباهت این ماده با ماده1041 قانون مدنی از حیث اعطا معافیت از شرط سن و... تفاوت هایی داشت که مهم ترین آن افزایش سن ازدواج بود، سن ازدواج در قانون حمایت از خانواده مصوب بهمن1353 از 15سال تمام برای دختران و 18 سال تمام برای پسران در قانون مدنی به 18سال تمام برای دختران و 20سال تمام برای پسران افزایش یافته بود اما هنگام تجدیدنظر در قانون مدنی بعد از انقلاب در سال61، ماده1041 پیشین قانون مدنی مغایر شرع تشخیص داده شده و به اين شرح اصلاح شد: نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تصبره-عقد نکاح قبل از بلوغ بااجازه ولی صحیح است؛ به شرط رعایت مصلحت مولی علیه (اصلاحی 8/10/61). بلوغ در این ماده به همان معنای فقهی آن به کار رفته است که فقیهان امامیه آن را رسیدن به سن 9 سال تمام قمری برای پسر و 15سال تمام قمری برای دختر به عنوان یکی از علايم بلوغ اعلام کرده اند. در واقع بلوغ معتبر در حقوق امروز بلوغ طبیعی و فیزیولوژیک است. این تجدیدنظر با انتقادات حقوق دانان همراه بوده است. ازدواج قبل از سن بلوغ حال سوالي كه مطرح مي شود، اين است كه آیا ازدواج قبل از سن بلوغ باطل است؟ در پاسخ به اين پرسش نيز باید گفت که میان فقیهان امامیه اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از فقیهان عقد صغیر اعم از ممیز و غیرممیز(منظور از صغیر ممیز خردسالی است که سود و زیان خود را تشخیص می دهد در مقابل صغیر غیرممیز که نمی تواند سود و زیان خود را تشخيص دهد) را چه برای خود و چه به وکالت از دیگری باشد باطل دانسته اند؛ با این استدلال که عبارت صغیر در نکاح و عقود دیگر اعتباری ندارد، بعضی دیگر از فقیهان عقد صغیر ممیز را به لحاظ این که دلیلی بر سلب اراده و اختیار او وجود ندارد، غیرنافذ تلقی کرده اند؛ به این معنا که ولی، یا خود صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ می تواند آن را تنفیذ و رد کند و از این جهت اگر عقد با اذن ولی واقع شود، نافذ و صحیح خواهد بود و نظر مشهور نیز در میان فقها همین است اما به نظر می رسد چنین ازدواجی باطل است؛ چرا که صغیر، فاقد اراده حقوقی و قصد انشاست و اعمال حقوقی او از جمله ازدواج باطل و فاقد اثر حقوقی است. اما بايد گفت که فارغ از مباحث فقهی و حقوقی که به طور مفصل در بالا بیان کردیم به نظر می رسد با توجه به اهمیت مساله ازدواج و تشکیل خانواده و آثار حقوقی مترتب بر آن برای تعیین سن ازدواج در قانون مدنی بايد به ملاک ماده 23قانون جدید حمایت از خانواده مصوب1353 مراجعه کنیم و آن سن 18سال تمام برای دختران و 20سال تمام برای پسران جهت ازدواج را در نظر بگیریم.


پربیننده‌ترین اخبار ۲۴ ساعت اخیر
مجتمع پارمیس شهرک راه آهن تهران دچار حریق شد - خبرگزاری صدا و سیما
عروسی لاکچری پسر آقای سفیر و ادعای بی خبری پدر! / عروس خانم مشغول تبدیل چادر به پوشش راحت تر!/ فرزند سفیر باش و هر چه خواهی کن! + تصاویر - صراط
سياست عربي چين - خبرگزاری صدا و سیما
تحلیل‌های شبکه‌ها و گروه‌های خارج‌نشین خنده‌دار است/گلستان پیغام داد نه به کشور بازمی‌گردد و نه می‌میرد/وضعیت آنقدر خراب است که دیگر با دستور نمی‌توان مشکلات را حل کرد - ایلنا
آتش سوزی در برج پارامیس در منطقه 22 - خبرگزاری صدا و سیما
امدادگر شهید کامیارانی در زادگاهش به خاک سپرده شد - ایرنا
سخنان تکاندهنده دادکان از دلالی مجریان تا احساسات مردم - پارسینه
درمان درد معده با طب سنتی - مشرق
الزامات تحقق سیاست خارجی انقلابی - مشرق
300 مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی قم متوقف شد - ایرنا
ماجرای عروسی لاکچری پسر آقای سفیر +عکس - فردا نیوز
خواص روغن پرتقال برای پوست و لاغری - تابناک
کشف پروانه‌ای عجیب در اندونزی - تابناک
تهران پایلوت اجرای طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه گردشگری باشد - ایران پژواک
گزارش دومین همایش، «زنان ومهاجرت» با محوریت: رمان مهاجرت زنان افغانستان - akhbarelmi
مجمع عمومی عادی سالیانه سایپا برگزار شد - فرارو
رونمایی از سند راهبری خدمت‌رسانی به رزمندگان و کارت رزمندگی - خبرآنلاین
سفر دولتمردان به لرستان مقدمه شناخت کمی کیفی مشکلات است - ایرنا
علیرضا بیرانوند در کنار بهاره افشاری در اکران فیلم «سریک» (عکس) - جام جم
عادات بد غذایی کدامند؟ - مشرق
محمدرضا خباز استاندار خراسان شمالی شد - تسنیم
فیلم/اقدام یک طاغوتی در مراسم تجلیل علمی! - مشرق
قیمت خودرو امروز 1397/04/31 |دنا پلاس 3 میلیون تومان گران شد - تسنیم
ابتکار جوانان قزوینی در مدیریت مصرف آب+فیلم - خبرگزاری صدا و سیما
درگیری مجدد ارتش سوریه با داعش در نزدیکی مرز با جولان اشغالی - شیعه نیوز
اتوبوس‌هایی که در شهر به شما لبخند می‌زنند! - مهر
ربیعی پس از ٥ سال تکیه بر صندلی وزارت رفاه: اگر تمام دارایی‌های تامین اجتماعی را بفروشیم، حقوق ۵ ماه مستمری‌بگیران می‌شود، در حالی که باید جوابگوی ۵ سال باشد - انتخاب
کشف حیات‌وحش بی‌جان در نقاط مختلف استان/دریغی که جبران نمی‌شود - مهر
تروریست ها مانع بازگشت کردهای سوریه به منازلشان شدند - ایرنا
زلزله ۵.۷ ریشتری رویدر در هرمزگان را لرزاند - انتخاب
دستگیری ۲ ضارب اصلی درگیری نهاوند - پارسینه
زلزله شدید کرمان را لرزاند/ مردم به خیابان‌ها آمده‌اند - تسنیم
۲۰ مصدوم در تصادف اتوبوس با کامیون در محور قم - اراک - عصر ایران
مبانی فلسفی جمهوری اسلامی بی بدیل است - مهر
سکه طرح قدیم ۷۰ هزارتومان گران شد/افزایش قیمت انواع سکه - مهر
بورس در آخرین روز تیرماه 535 پله بالا رفت - ایرنا
ماجرای سپنتا و چند نکته برای ثبت در تاریخ - اعتدال
تمدید تغییر ساعت کاری و ادارات و دستگاه‌های اجرایی تا ۱۹مرداد - میزان
رسانه های غربی:ایران بر آزادی اقلیت های مذهبی تاکید کرد - ایرنا
بازداشت عناصر داعشی در شمال موصل - شیعه نیوز
20 نفر در پرتاب نارنجک در بلوچستان پاکستان زخمی شدند - ایرنا
با تفسیر سلیقه‌ای مقررات، دست و‌ پای سرمایه‌گذار را نبندیم - ایلنا
ایرانسل روی شبکه همراه اول - انتخاب
واکنش کلوپ در مورد آینده کاریوس - ورزش 3
موافقت دولت با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - مشرق
بازگشت خلیل زاده به تمرینات گروهی پرسپولیس - مهر
کدام نمادهای بورسی متوقف شدند؟ - بورس نیوز
بیل به دلایلی عجیب مراسم ازدواجش را لغو کرد!/ از فساد اخلاقی پدر همسر تا قتل باجناق و معامله خانوادگی مواد مخدر! - تسنیم
عکس| نوری قراردادش را با ملوان تمدید کرد - شریان
8 سال از صعود ابدی لیلا اسفندیاری گذشت - جام جم
زلزله 5.9 ریشتری تازه‌آباد را لرزاند - مهر
شب های ستایش فرهنگ اقوام ایرانی در برج میلاد - ایرنا
موازی کاری چالش آموزشهای فنی و حرفه ای گناباد است - ایرنا
پرسپولیس با یک محروم لیگ را آغاز می کند - خبرگزاری صدا و سیما
توضیحات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عکس جنجالی - پارسینه
تسریع ساخت زائرسرای استان در شلمچه - خبرگزاری صدا و سیما
معرفی سرمربی جدید تیم فوتبال امید نساجی مازندران - خبرگزاری صدا و سیما
پایان کوددهی درختان مرکبات تا ۲۵ مرداد - خبرگزاری صدا و سیما
خشکسالی دشت رفسنجان را با مشکل جدی مواجه کرده است - مهر
توزیع ارز مسافرتی فعلا ادامه دارد - شفاف
عکس/ کشف جدیدترین مواد مخدر گمرک - مشرق
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان خارج از نوبت بررسی می‌شود - صراط
با رای کاربران سایت نود، سید جلال حسینی بهترین دفاع وسط تاریخ لیگ برتر شد - نود
فیلم/ بهترین ضربه‌های چیپ در بوندس‌لیگا فصل 2017-2018 - بولتن نیوز
توزیع ۶۰ میلیون ریال تجهیزات کتابخانه ای در کانون های مساجد خلیل آباد - قدس آنلاین
اسپیس ایکس ماهواره مخابراتی دیگری را پرتاب می کند - ایرنا
گزارش تصویری همایش روسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور با حضور روحانی - ایلنا
هزاران نفر در اینترنت خواهان نوشیدن مایع داخل تابوت ۲ هزارساله شدند/ عکس - خبرآنلاین
«لطفا با مرگ من موافقت کنید» به محراب می‌آید/ قصه یک اتانازی - مهر
مرز شوخی با ارزش‌های اخلاقی جامعه در کمدی تا کجاست؟ - فردا نیوز
سقف تسهیلات بانکی برای شرکت های دارویی ۲ برابر شد - مهر
مجلس از عناصر نایاب پاکسازی شود/ خانه تکانی باید از مجلس شروع شود/ مردم تحمل ادامه این وضعیت را ندارند - جماران
برگزاری یادواره شهدای مدافع حرم در پیشوا - دفاع پرس
استانداری کردستان نمایندگان مجلس را به جلسات شورای اداری دعوت نمی‌کند - تسنیم
حسین عباسی فرماندار پیشوا شد. - خبرگزاری صدا و سیما
تصميم مکرون براي سازمان دهي کابینه - خبرگزاری صدا و سیما
یورش صهیونیست ها به مسجدالاقصی تروریسم دینی است - ایرنا
اوزیل از بازی های ملی خداحافظی کرد - عصر ایران
آمار مصدومان زلزله ثلاث باباجانی به 232 نفر افزایش یافت - خبرگزاری صدا و سیما
تولید داروی درمان پارکینسون با استفاده از آنزیم - شفا آنلاین
محمدرضا خباز استاندار خراسان شمالی شد - انصاف نیوز
مراسم ترحیم حاج سید حسن حقانیان - مهر
سفیر سوئیس: پارلمان برن از توسعه روابط با تهران حمایت می کند - ایرنا
در حوزه قانون مباحث حوزه آب دچار پراکندگی هستیم/ رها کردن مردم ما را به سمت مجازات و مقابله می‌برد - ایلنا
قلعه‌نویی - کرار؛ دیدار ویژه پدر و پسر - ایلنا
گرگان میزبان 6 رویداد بین‌المللی ورزش؛ سالن امام (ره) گرگان تجهیز می‌شود - تسنیم
افزایش سهم درآمدهای نفتی در تامین هزینه‌های دولت/ کسری تراز عملیاتی رکورد شکست + نمودار - مشرق
هشدار درباره شیوع تب کریمه / توصیه های بهداشتی را جدی بگیرید - جام جم
راهکارهای برون‌رفت از رکود مسکن چیست؟ - تسنیم
قرارداد میلیونی تونی‌بلر با بن‌سلمان - انتخاب
پیشنهاد جذب مهاجم خارجی در حال بررسی است/ فتحی: تیام و جپاروف تا 2 روز آینده به تهران می آیند - ورزش 3
زلزله ۵.۹ ریشتری کرمانشاه را لرزاند - مشرق
زلزله شدید در لرستان، همدان، کرمانشاه و ایلام/ بزرگی زلزله 5.9 ریشتر/ میزان خسارات مشخص نشده است - جماران
عواملی که سبب رشد سطح کیفی صنعت غذا می‌شود/ محبوب‌ترین تفریح‌ ایرانی‌ها وقت گذراندن در رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها - ایلنا
ارتباط مجازی با استان‌ها از طریق ویدئو کنفرانس - خبرگزاری بسیج
قم یکی از استان‌های شاخص کشور در زمینه خدمات درمانی می‌شود - مهر
ساعت کاری جدید ادارات استان تهران تا 19 مرداد تمدید شد - جماران
ضرورت اشتغال کودکان کار ۱۵ تا ۱۸ سال از طریق ساختار حمایتی دولت - شبستان
یادواره شهدای سورک در یزد برگزار شد - شبستان
وزارت اطلاعات نباید اختیارات خود را به دیگر نهادهای اطلاعاتی واگذار کند/ چرا ادمین‌های کانال‌های تلگرامی باید در آستانه انتخابات دستگیر شوند؟ - خانه ملت
آخرین اخبار
موسوی: قاره‌پیمایی در لیگ ملت‌ها کار دست‌مان داد/ نمی‌توان گفت که به راحتی در جاکارتا طلا می‌گیریم - فارس
کدام گوشی‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند؟ - تابناک
سیرچ کرمان ۵.۸ ریشتر لرزید - تابناک
هلی‌بُرن جدید ائتلاف سعودی در ساحل غربی یمن - تابناک
۲ دروازه‌بان ملی‌پوش انگلیس گزینه‌های جدید چلسی - میزان
۲ نفر از هر ۱۰۰ ایرانی دچار نارسایی قلبی هستند - فردا نیوز
مصرف روزانه آسپرین از ابتلا به سرطان تخمدان پیشگیری می‌کند - همشهری
استادان دانشگاه آزاد اسلامی به مدارس می‌روند - آنا
قاتل بدون شناخت مقتول سر از بدن او جدا کرد - پارسینه
پربیننده‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 24ساعت گذشته - فارس
پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 31 تیر - فارس
آتلانتیک: «گنبد آهنین» در برابر «موج موشکی حزب‌الله» ذوب می‌شود - فارس
زلزله سیرچ کرمان را لرزاند - شبکه الکوثر
۵ زمین لرزه در سیرچ رخ داد - مهر
افت «تسه»ها پس از 2 ماه - تابناک
قطعی برق در مناطق زلزله‌زده کرمان - تسنیم
بررسی نگرانی داوطلبان کنکور 98/حذف کنکور هم اضطراب آفرید - تسنیم
آب شیرین‌کن ۵۰۰۰ متر مکعبی در دیلم احداث می‌شود - مهر
زمین لرزه 4.9 ریشتری رویدر هرمزگان را لرزاند - ایرنا
عنایتی در آستانه نشستن روی نیمکت پاس همدان - آنا
زلزله سیرچ کرمان موجب ترک خوردگی و تخریب دیوارهای قدیمی شد - جماران
سازمان دهی کابینه فرانسه توسط مکرون - میزان
کشف بیش از 23 هزار کیلوگرم روغن غیربهداشتی طیور در ورامین - آنا
رویدر در هرمزگان لرزید - ایرنا
زمین لرزه 4.9 ریشتری رویدر هرمزگان را لرزاند - ایرنا
سیرچ کرمان ۵.۸ ریشتر لرزید - ایسنا
زلزله سیرچ کرمان را لرزاند - العالم
حمله تروریست‌ها به ارتش سوریه در استان حلب - العالم
به هیچ‌وجه این غذاها را دوبار گرم نکنید - مشرق
زلزله سیرچ کرمان موجب ترک خوردگی و تخریب دیوارهای قدیمی شد - ایرنا
عکس/صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه ۱ مرداد - مشرق
گروه بيست درمورد افزایش تنش های تجاری در جهان هشدار داد - میزان
روزنامه‌های اقتصادی ‎دوشنبه اول مردادماه ۹۷ - تابناک
واشنگتن به دنبال ایجاد ناآرامی در ایران است - ایسکانیوز
نیروگاه برق‌آبی 2.5 مگاواتی چشمه خطیر کوه سمنان به بهره‌برداری می‌رسد - تسنیم
آفت سوسک سرخرطومی در باغات نخیلات استان بوشهر ردیابی و پایش شد - مهر
زلزله سیرچ کرمان موجب ترک خوردگی و تخریب دیوارهای قدیمی شد - ایرنا
تاکنون موردی از خسارت جانی ناشی از زمین لرزه گزارش نشده است - مهر
بازرسان جدید خانه مطبوعات استان بوشهر انتخاب شدند - مهر
نقش ایران در حمایت از مقاومت - فردا نیوز
جشن تولد همکلاسی تلگرامی شد - پارسینه
ضرغامی: بعضی‌ها حکم آفتابه دار مسجد شاه را دارند - تدبیر
در آیین پیاده روی اربعین حسینی تبلیغ دین نهادینه شود - خبرگزاری بسیج
احداث زباله سوز ۳۲۰۰ تنی در تهران - فردا نیوز
زلزله ۵.۸ ریشتری در سیرچ کرمان - جماران
رمزگشایی از تهدید دوباره روحانی: «ارباب تنگه‌ها» - مشرق
ورود فرماندهان گروه‌های تروریستی به سرزمین‌های اشغالی فلسطین - میزان
هلاکت یکی از سرکرده های داعش در شبه جزیره سینای مصر - خبرگزاری صدا و سیما
سیرچ کرمان ۵.۸ ریشتر لرزید - آفتاب
پنج فایده شگفت انگیز رنگ موی طبیعی - پارسینه
کرمان| آخرین ارزیابی‌های زلزله شهداد؛ترک خوردگی و فرو ریختن دیوارهای قدیمی - تسنیم
استان بوشهر باید در فضای توسعه و تربیت نیروی انسانی سرآمد باشد - مهر
بالا و پایین 20 نماد بورسی و فرابورسی در فصل داغ مجامع - آنا
پای نقد فیلم‌های سینمایی بار دیگر به شبکه 3 باز شد - آنا
رباتی که احساس دارد! - آفتاب
ستاد بحران در کرمان تشکیل شد/ آماده باش بیمارستان ها - مهر
ستاد مدیریت بحران استان کرمان تشکیل جلسه داد - تسنیم
برخورد اتوبوس با تریلی در محور سلفچگان اراک با ۲۸ مصدوم - خبرگزاری صدا و سیما
تعهد 60میلیارد ریال استان مرکزی برای بازسازی عتبات عالیات - خبرگزاری بسیج
مرگ مشکوک دو دانشجوی فلسطینی در الجزایر - ایرنا
راهسازی در جوار زیستگاه گوزن زرد ایرانی/ صدها اصله درخت قطع شد - مهر
پادگان متجاوزان یمنی مورد هدف نیرو‌های پهپادی قرار گرفت - میزان
زمین لرزه پنج وهشت دهم ریشتری سیرچ کرمان بدون تلفات جانی؛ - خبرگزاری صدا و سیما
11 راننده مینی بوس در آفریقای جنوبی در یک کمین کشته شدند - خبرگزاری صدا و سیما
زمین لرزه ۵.۸ ریشتری سیرچ تاکنون خسارت جانی نداشته است - مهر
زلزله ۵.۸ ریشتری سیرچ کرمان را لرزاند - پارسینه
زلزله شدید در سیرچ کرمان/ ۵.۸ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری/ زلزله در ساعت بد!/ عکس - خبرآنلاین
چرا در ایران از خودروی ون استقبال نمی‌شود؟ - فردا نیوز
زولا: ساری در چلسی به زمان نیاز دارد - ورزش 3
تروریسم و جنگ‌های نیابتی - دفاع پرس
تامین داروهای بیماران مبتلا به سرطان در بازارچه خیریه سمر - ایسکانیوز
لاوروف با وزیر خارجه اردن درباره اوضاع سوریه گفتگو کرد - خبرگزاری صدا و سیما
تصادف اتوبوس با تریلی در محور قم - اراک - تدبیر
نرخ بیکاری دیلم زیبنده این شهرستان نیست - مهر
کرباسچی: رویکرد روحانی دولت را در بلاتکلیفی فرو برده است - مشرق
کرمان| بخشدار شهداد: زلزله هیچ خسارت جانی نداشته است - تسنیم
معرفی طرح‌های برتر دانش‌بنیان در نخستین جلسه مجازی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
مرد ۳۰ ساله‌ای راز یک جنایت را فاش کرد - پارسینه
زلزله سیرچ کرمان را لرزاند - جماران
آدم ربایان مسلح در سراوان دستگیر شدند - برنا
صادرکنندگان برای استفاده از ارز صادراتی آزادی عمل خواهند داشت - آنا
حضور گسترده مردم کرمان در معابر عمومی - مهر
رمزگشایی از تهدید نفتی روحانی و نامه سردار سلیمانی - مشرق
۵ تیم فوریت های پزشکی به مناطق زلزله زده شهداد و سیرچ اعزام شد - مهر
گسترش اینترنت اشیاء با استیکرهای نازک - آنا
نخست وزیر اردن: چراغ سبز را از پادشاه گرفته‌ام - فردا نیوز
زلزله سیرچ کرمان را لرزاند - ایرنا
اهواز- نورپردازی سرای معین التجار از بناهای تاریخی - ایرنا
وقوع انفجار خونین در فرودگاه کابل - آنا
اجرای پروژه‌های مقابله با کم‌آبی در استان بوشهر سرعت می‌گیرد - مهر
انتخاب سرپرست جدید تیم تراکتورسازی - آنا
استقبال از خادمان حرم رضوی در شهرستان فارسان - خبرگزاری بسیج
هشدار گروه بيست درباره افزایش تنش های تجاری در جهان - خبرگزاری صدا و سیما
حسین عباسی فرماندار پیشوا شد. - خبرگزاری صدا و سیما
جزئیات استخدام در یک شرکت خصوصی+ جدول - ایسکانیوز
از ضرورت جدی گرفتن پروژه‌های دانش‌بنیان تا اهمیت فاصله گرفتن دانشگاه آزاد از حواشی سیاسی - آنا
5 گام مهم برای یک ماساژ قلبی و تنفسی + تصویر - آنا
بطحایی: برخورد جدی با مدارسی که اجرای ۲۰۳۰ در آنها گزارش شود - مشرق
حمله جنگنده‌های اسرائیلی به پایگاه ارتش سوریه - پارسینه
کفتار گرسنه‌ به پسر نوجوان ۱۵ ساله‌ای حمله کرد - پارسینه